Jesteś tutaj: Start / HISTORIA

HISTORIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Z DZIEJÓW SZKOŁY

Nasza szkoła pierwsza rozpoczęła pracę w wyzwolonej Legnicy jako Szkoła Podstawowa Nr 1. W dniu 4 września 1945 roku młodzież zebrała się na podwórku szkolnym, gdzie uroczystego otwarcia dokonał Kurator Okręgu Szkolnego.

Trudne były wtedy warunki pracy. Brakowało zeszytów, podręczników i przyborów szkolnych. Zróżnicowany był wiek i poziom uczniów, a stale zwiększająca się ich liczba, powodowała przepełnienie klas.

W roku szkolnym 1945/46 w budynku szkolnym mieściło się aż sześć różnego typu szkół, były to: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, Liceum Pedagogiczne, Średnia Szkoła Handlowa, Gimnazjum i Liceum dla dorosłych, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2.

Mijały lata. Przybywali nowi nauczyciele, odchodzili absolwenci. Wielu z nich zajmuje dziś zaszczytne i odpowiedzialne stanowiska. Są wśród nich lekarze, nauczyciele, artyści, dziennikarze, prawnicy, inżynierowie i duchowni.

Przez 60 lat działalności szkoły zmieniali się jej dyrektorzy. Pierwszym dyrektorem był p. Jan Kuczera, następnymi p. Teofil Ziaja, p. Stanisław Koryś, p. Helena Chopcian, p. Maria Wiaź-Witkowska, p. Teresa Gołąb, p. Violetta Czaja - Charuba, obecnym jest p. Dariusz Lisowski.

Jednym z ważnych wydarzeń w życiu naszej szkoły była uroczystość nadania jej imienia Powstańców Wielkopolskich w 1968 roku, a w 1970 roku otrzymanie sztandaru.

Także rok szkolny 1994/95 i I semestr roku szkolnego 1995/96 zapisał się w pamięci nauczycieli i uczniów. Szkoła została oddana do kapitalnego remontu.

Uczyliśmy się w trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 14. Zajęcia trwały do późnych godzin wieczornych.

Tym większa była radość gdy w styczniu 1996 roku powróciliśmy do pięknego budynku. Czyste sale lekcyjne, korytarze witały i zapraszały nas do nauki.

W chwili obecnej możemy poszczycić się estetycznie urządzonymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny. Jest to wielka zasługa pani dyrektor oraz nauczycieli. Uczniowie zdobywają wiadomości w dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne salach.

Nowoczesne formy dydaktyczne, atrakcyjnie prowadzone zajęcia przyczyniają się do sukcesów uczniów w różnego rodzaju zawodach sportowych, artystycznych i olimpiadach przedmiotowych. Nasi absolwenci należą do grupy uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce w wybranych przez siebie szkołach.

Od wielu lat w "jedynce" prężnie pracuje Samorząd Uczniowski. Dzięki jego działalności w szkole jest przyjemnie i wesoło.

Jesteśmy dumni, że możemy uczyć się w takiej szkole.


 

PATRON SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy jest najstarszą szkołą w mieście. 4 września 1945 roku nastąpiła inauguracja pierwszego roku szkolnego.

Dzień 19 grudnia 1968 roku zapisał się na trwałe w historii placówki. Odbyła się wówczas uroczystość nadania naszej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Uczestniczyli w niej honorowi goście – Powstańcy Wielkopolscy, przedstawiciele władz państwowych i szkolnych, grono pedagogiczne i młodzież.

 Na ścianie frontowej umieszczono tablicę pamiątkową, której odsłony dokonał inspektor szkolny pan Władysław Stawik.

 Uroczystość uświetnił występ koła artystycznego oraz chóru. Byli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego złożyli życzenia.

 

Powstańczym pozdrowieniem „Ku chwale ojczyzny” serdecznie dziękuję kierownictwu szkoły, gronu pedagogicznemu oraz młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1 za gorące przyjęcie nas powstańców z okazji naszej 50-tej rocznicy powstania wielkopolskiego.

     Wielkim świętem szkoły było przekazanie sztandaru ufundowanego przez weteranów Powstania Wielkopolskiego. 12 lutego 1970 roku z okazji 25 rocznicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy miała miejsce w teatrze w Legnicy ta doniosła uroczystość. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz oświatowych, m.in. pan Władysłąw Stawik, pan Czesław Kowalak, pani Anna Knapik, kierownicy legnickich szkół, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Tadeusz Jasak.

 Od 1968 roku w każdą rocznicę Powstania Wielkopolskiego obchodzimy dni poświęcone patronowi szkoły. Z tej okazji mają miejsce uroczyste akademie, konkursy. Wcześniej uczestniczyli w nich Powstańcy Wielkopolscy, którzy przepięknie potrafili przekazać dzieciom i młodzieży historię walk niepodległościowych.

     27-29 grudnia 1978 roku w sześćdziesiątą rocznicę bohaterskiego zrywu zbrojnego ludu wielkopolskiego przedstawiciele szkół im. Powstańców Wielkopolskich przybyli do Kalisza na ogólnopolski zlot delegacji placówek noszących to zaszczytne imię. Zawiązano Ogólnopolską Rodzinę Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. W uroczystym dniu postanowiono:

-         w codziennej pracy w szkole, drużynie harcerskiej, kole zainteresowań rozwijać i twórczo pomnażać ceremoniał i tradycje szkolne.

-         Spotykać się podczas uroczystości „Dnia Patrona” w poszczególnych szkołach.

     Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie uczestniczyli w ogólnopolskich zlotach. Brali udział w uroczystościach, konkursach, wymieniali się doświadczeniami, odwiedzali miejsca związane z patronem szkoły.

    Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy znają historię Powstania Wielkopolskiego i nie zapominają o tych, którzy odeszli. O swoich patronach uczą się na zajęciach lekcyjnych, biorą udział w konkursach i akademiach, piszą artykuły i wiersze. Godnie reprezentują szkołę na zewnątrz. Noszenie imienia Powstańców Wielkopolskich zobowiązuje.