Jesteś tutaj: Start / DLA ÓSMOKLASISTÓW

DLA ÓSMOKLASISTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Szanowni Rodzice ósmoklasistów!

 

Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu 3 lipca 2024 r. w godzinach 9.00 do 15.00 (do odbioru w sekretariacie szkoły, złożenie podpisu).

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie elektronicznym: 3 lipca 2024 r.

 

 


 

 Poniżej podajemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

W 2024 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego

  • matematyki

  • języka obcego nowożytnego

     

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ (10-12 czerwca 2024)

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia 14 MAJA 2024 (wtorek, godzina 9.00) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia 15 MAJA 2024 (środa , godzina 9.00) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia 16 MAJA 2024 (czwartek , godzina 9.00) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (nie może to być długopis zmazywalny), a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Można mieć ze sobą na egzaminie również małą butelkę z wodą , którą zdający stawia przy swoim stoliku na podłodze.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Na egzamin uczniowie przychodzą w strojach galowych.

Egzamin będzie odbywał się w wyznaczonych salach lekcyjnych na I i II piętrze naszej szkoły dla wszystkich uczniów z klas 8.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie elektronicznym: 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu 3 lipca 2024 r. w godzinach 9.00 do 15.00 (do odbioru w szkole, złożenie podpisu).

 

Szczegółowy harmonogram, zasady wejść na salę egzaminacyjną oraz przebieg egzaminu w dniach 14 - 16 maja 2024 r. będzie Państwu podany w późniejszym czasie przez wychowawców.


 Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym  2023/24

Artykuły

STRES EGZAMINACYJNY

Drodzy ósmoklasiści, przekazujemy informację o udostępnieniu na stronie internetowej CKE materiałów dotyczących stresu egzaminacyjnego przeznaczonych dla uczniów 8. klasy szkoły podstawowej.

13 marca 2024
Czytaj więcej o: STRES EGZAMINACYJNY

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH